Cъбития

Бизнес Форум Канада-България
Организирания от КББС бизнес форум, ще се проведе в София на 4 юли. Събитието поставя акцент върху малките и средни предприятия като инструмент за разкриване на работни места и увеличаване на икономическото развитие.
За информация

Дейности

Организиране и провеждане на бизнес форуми, Организиране на двустранни проучвателни мисии, Помощ за канадски компании за подготовка на документи за участие в международни търгове в България, и други.
За повече информация

Членство

КАБГ е отворен за три нива на членство: Корпоративно членство, Индивидуално членство, Асоциирано членство, както и Почетно членство.
За повече информация

Платинен Член

Arton Capital
Спонсорирано съобщениеArton Capital Global Citizenship